Hjälpmedel för felsökning


Idag tänkte jag skriva om hur en enkel lagrad procedur samt en inställning i Management Studio kan hjälpa dig med felsökning i framtiden.

Det finns massor med inställningar som ändrar beteendet på hur en fråga beter sig. T.ex SET ANSI_NULLS och XACT_ABORT. Det är ganska tidsödande att ta fram alla inställningar och dessutom tillkommer det ibland några efterhand.

Den procedur jag har på min laptop använder sig av tabellen master.dbo.spt_values. Den kanske ni känner igen sedan tidigare då den är flitigt använd som en Tally-table, en nummertabell, för att förenkla massor med programmeringsuppgifter. Vad ni kanske inte visste är att den innehåller massor med andra uppgifter. En av dessa uppgifter är just dina connection settings.

Börja med att skriva följande kod i Management Studio


USE
master
GO

CREATE PROCEDURE dbo.uspConnectionSettings
AS

SELECT Name AS Setting,
       CASE
              WHEN @@OPTIONS & Number = Number THEN ‘ON’
              ELSE ‘OFF’
       END AS Value
FROM   master.dbo.spt_values
WHERE  [Type] = ‘SOP’
       AND Number > 0;

Sedan går ni till inställningarna i Management Studio genom att klicka på Tools –> Options –> Environment –> Keyboard –> Query Shortcuts

I rutan för CTRL-3 (eller vilket kortkommando ni önskar), skriver du in


master
.dbo.uspConnectionSettings

Sedan behöver du tyvärr starta om Management Studio. När det är gjort behöver du bara trycka CTRL-3 för att få fram en lista med alla connection settings som finns och deras värde. Du behöver inte bekymra dig för att det ska tillkomma någon inställning i framtiden eftersom Microsoft lägger till denna i master.dbo.spt_values åt dig.

Lycka till!

Have any Question or Comment?

Leave a Reply